משלוח חינם

ברכישה מעל 199 ש"ח

מדיניות פרטיות

חברת Scent Line מחויבת להגן על פרטיות המשתמשים שלה (“משתמש/ים” או “את/ה“). מדיניות פרטיות זו נוצרה כדי ליידע אותך לגבי הדרך שבה אנו מנהלים, אוספים, מאחסנים ועושים שימוש במידע שאתה מספק לנו באמצעות אתר האינטרנט (“האתר”) מדיניות הפרטיות שלהלן מתארת את האמצעים בהם אנו נוקטים על מנת להגן על המידע הנאסף על ידנו וכיצד ניתן ליצור איתנו קשר בנוגע לנוהלי הפרטיות ואבטחת המידע שלנו.

אנא שים לב שהיקף מדיניות פרטיות זו מוגבל רק למידע שנאסף על-ידינו באמצעות השימוש שאתה עושה באתר. בהמשך שימושך באתר, אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו.

Scent Line מפעילה אתר אינטרנט המציע רכישה של מוצרי בישום.

בעת השימוש בשירותים שלנו, אנו עשויים לאסוף ממך סוגי מידע שונים:

מידע אישי” – משמעו מידע עליך שניתן להשתמש בו על מנת ליצור עמך קשר ולזהות אותך. חלק מהמידע נאסף ממך ישירות, למשל שמך, הדואר האלקטרוני שלך, מספר הטלפון שלך, כתובתך וכן מידע כללי ומידע בנוגע לעסקאות אותן תבצע באתר. כך למשל, חלק מהמידע שייאסף הינו גם מידע שיועבר לידינו במסגרת שימושך באתר והינך מסכים לאיסוף מידע אישי כמפורט במדיניות זו.

מידע לא אישי” – משמעו מידע שכשלעצמו, לא מאפשר לעשות שימוש לשם זיהוי או יצירת קשר איתך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, זמני השלמת המשימות שבצעת באתר, העמודים שבהם צפית, מוצרי האתר שעניינו אותך ועוד.

אנו רשאים לאסוף מידע לא אישי ולהשתמש בו לכל מטרה באמצעות כל אחת מהשיטות המפורטות להלן וכן באופן אוטומטי או באופן אחר באמצעות השימוש שתעשה באתר.

אינך מחויב לפי חוק למסור לנו את פרטי המידע האישי המתוארים להלן, אך לצורך השימוש באתר באופן המיטבי, הינך נדרש לשתף עימנו את פרטי המידע האישי המפורטים. במידה ותסרב למסור חלק מהמידע האישי שלך, ייתכן ולא תוכל לעשות שימוש באתר או שתוכל לעשות שימוש חלקי בלבד.

1. כיצד אנו אוספים את המידע שלך?
אנו אוספים מידע אישי ומידע לא אישי ממך באמצעות השיטות הבאות:

א. יצירת קשר לצורך קבלת מוצרים ושירותים:
במידה ותהיה מעוניין בקבלת מוצרים ו/או שירותים או מידע כלשהו על המוצרים או השירותים שלנו, תוכל להירשם לרשימת התפוצה שלנו או למועדון הלקוחות תוך הזנת שמך, מספר הטלפון שלך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך ופרטים נוספים שידרשו. לאחר מתן פרטים אלו, אנו ניצור עבורך חשבון משתמש (“חשבון”) או תוכל לעשות זאת לבד באת תהליך רכישת המוצרים באתר. במסגרת יצירת החשבון, תידרש לבחור שם משתמש וסיסמא שיאפשרו מתן גישה לחשבונך (“פרטי ההתחברות”).

ב. איסוף מידע לטובת קבלת השירותים:
בעת יצירת חשבון באתר scent-line תקבל גישה באמצעות פרטי ההתחברות שלך, נאסוף מידע שיידרש לנו על מנת לספק לך את השירותים, למשל: מספר הטלפון שלך וכתובתך לשם אספקת המוצרים שאנו מציעים במסגרת השירותים. במידה ואתה מעוניין ליצור עימנו קשר בקשר לאתר או לשירותים, באפשרותך לעשות זאת באמצעות האתר, כאשר איסוף המידע שתספק לנו במסגרת פנייתך יאפשר לנו לספק לך את המענה הנדרש ממך בקשר עם מתן השירותים. בנוסף, לטובת מתן הצעות מיטביות עבורך, תינתן לך האפשרות לענות על שאלון ולחלוק עימנו פרטים נוספים. פרטים אלו יסייעו לנו לספק לך את המוצרים המתאימים לך במסגרת השירותים, מבניהם פרטים בדבר העדפות כגון: מוצרי בישום האהובים עליך והכל בכפוף לרצונך לספק פרטים אלו לצורך קבלת שירות מיטבי.

ג. פרטי תשלום:
אנו נאסוף את פרטי התשלום שלך לטובת מתן שירותים. מידע כאמור ישמר באופן מאובטח ולא יעשה בו שימוש, מלבד לטובת ביצוע התשלום לצורך מתן השירותים אותם ביקשת לקבל.

ד. מידע שיווקי:
במידה ותהיה מעוניין לקבל עדכונים הנוגעים לפעילויות scent line והטבות שונות אשר חברת scent line בוחרת להעניק, אנו נאסוף את שמך וכתובת דואר האלקטרוני שלך לטובת שליחת מידע שאנו מאמינים שתמצא בו עניין.

2. כיצד אנו משתמשים בפרטים שלך?
אנו משתמשים בפרטים שנאספו ממך באופן הבא:

א. ניהול האתר ואספקת שירותים:
אנו עשויים להשתמש במידע אישי ובמידע לא אישי על מנת לספק לך מוצרים ושירותים, לנהל את העדפותיך במסגרת פעילותך באתר, ועל מנת לנהל, לתמוך, לפתור בעיות טכניות, להגן ולשפר את שירותי האתר, לוודא תפעול נאות של השירותים שלנו וכן למטרות יצירת קשר איתך.

ב. שליחת הודעות:
אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך על מנת לשלוח לך הודעות הקשורות למוצרים ושירותים, ניהול תחרות, מבצע או סקר, וכן לצורך מתן הוראות או עזרה הקשורות למוצרים או לאתר. כמו כן, יתכן ונשתמש במידע האישי שלך לצורך משלוח הטבות ועדכונים ייחודיות בשבילך. כל אימת שתעשה שימוש בשירותים באתר, אנו רשאים להשתמש במידע האישי שאספנו עליך בכפוף לאמור לעיל, על מנת להשלים כל פעולה רלוונטית דרושה וליצור איתך קשר בנוגע למוצרים ושירותים.

אם כן, אנו משתמשים בכתובת הדואר האלקטרוני שסיפקת כדי לשלוח לך מידע ועדכונים הנוגעים לשירותים ומידע שיכול להיות רלוונטי לך. אם בשלב כלשהו תעדיף להסיר את עצמך מרשימת התפוצה של המסרים הפרסומיים בלבד, על מנת שלא לקבל מידע זה בעתיד, אנא עקוב אחר ההוראות המופיעות בלינק ההסרה המצורף להודעות שישלחו ברשימת התפוצה.

ג. צירוף מידע אנונימי:
ככל המותר על פי הדין החל, אנו רשאים לצרף את סוגי הנתונים השונים שאנו אוספים ממך עם סוגי נתונים אחרים שאנו אוספים ממך, ממקומות העסקים והשותפים העסקיים האחרים שלנו. איסוף זה יתבצע באופן אנונימי ומצטבר ובצורה שלא מזהה אותך באופן אישי לרבות באמצעות העברת מידע שעבר גיבוב (“hashing”). מידע אנונימי, סטטיסטי או מצטבר זה, ישמש רק על מנת לשפר את המוצרים והשירותים שלנו. אם מידע לא אישי נאסף לצורך פעילות שדורשת גם מידע אישי, אנו רשאים לצרף את המידע הלא אישי שלך עם המידע האישי שלך בניסיון לספק לך חווית משתמש טובה יותר, לשפר את ערך ואיכות שירותי האתר ולנתח כיצד נעשה שימוש באתר.

3. מסירת המידע האישי שלך
אתה מבין ומסכים לכך שייתכן ונידרש למסור מידע אישי אם נידרש לכך על פי חוק או אם נהיה סבורים כי מסירה כאמור דרושה באופן סביר על מנת להימנע מחבות משפטית שלנו, לשם ציות להליכים משפטיים, לרבות, ומבלי לגרוע, זימון לדין, לפי דרישת חוק, צו חיפוש או צו בית משפט, או על מנת להגן על רכוש וזכויות שלנו או של צד שלישי, להגן על בטיחות הציבור או של כל אדם, או למנוע או לעצור פעילות שנמצא שהיא בלתי חוקית, בלתי אתית או ברת תביעה או שיש סכנה שתהיה כזו.

בכל המקרים של גישה ואיסוף נתונים, המידע האישי שתספק לא יימסר, יושכר, יושאל, יוחכר, יימכר או יופץ באופן אחר מרצון לצדדים שלישיים (להוציא שותפים עסקיים ו/או צדדים אחרים המפורטים במדיניות פרטיות זו) ואנו לא נשתף את המידע האישי אודותיך עם צדדים שלישיים למטרות שיווק (לרבות מטרות דיוור ישיר) ללא רשותך, אלא כפי שמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו. אנא שים לב שאנו רשאים למכור, להעביר או לשתף באופן אחר חלק או את כל הנכסים שלנו, לרבות המידע האישי שלך בקשר למיזוג, רכישה, ארגון מחדש או מכירה של הנכסים שלנו או במקרה של פשיטת רגל.

אנו רשאים ועשויים לשתף מידע אישי עם צדדים שלישיים אמינים המסייעים לנו בתפעול האתר שלנו ושיווקו, בניהול העסק שלנו או באספקת שירותים כגון שירותי סליקה שבאמצעותם מתבצעת העברת התשלומים המאפשרת את קבלת השירותים, או צדדים שלישיים שייסעו לנו לבצע משימות. צדדים שלישיים אלו, רשאים להשתמש במידע האישי שלך רק ככל הדרוש לבצע את השירותים שהם מספקים לנו והם נדרשים לנקוט באמצעי הגנה סבירים על מנת להגן ולשמור בסודיות על המידע האישי שלך.

4. שמירת המידע שלך
scent line מאחסנת מידע שנאסף בקשר לשירותי האתר באופן מאובטח. כמו כן, אנו נוקטים בצעדי הגנה מקובלים מבחינה מסחרית על מנת להגן על המידע האישי שלך. על מנת להפחית את הסיכון של גישה או מסירה בלתי מאושרת, ולטובת ניהול נתונים באופן מדויק ווידוא שימוש הולם במידע אישי, אנו נוקטים באמצעים פיזיים, אלקטרוניים ומנהליים מתאימים על מנת לשמור ולהגן על המידע אותו אנו מעבדים. במקרה של מסירה רשלנית, ננקוט בצעדים סבירים מבחינה מסחרית על מנת להגביל ולתקן את המסירה. עם זאת, אין אנו יכולים לערוב לכך שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא יצליחו לעולם לעקוף הליכים אלה או לעשות שימוש במידע כלכלי או במידע אישי למטרות בלתי הולמות. זוהי אחריותך להגן על כל הסיסמאות ושמות המשתמש בהם אתה עושה שימוש בגישה לאתר ולהודיע לנו מיד אם אתה יודע או חושד שהסודיות של כל סיסמה ו/או שם משתמש הופרו. אתה האחראי הבלעדי לכל שימוש בלתי מאושר שמתבצע באמצעות פרטי ההתחברות שלך.

5. שימוש ב Cookies ("עוגיות")
אנו משתמשים ב Cookies-ובטכנולוגיות דומות לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

6. שינוי או מחיקת המידע שלך
אנו נשמור את המידע האישי שלך כל עוד חשבונך פעיל ועל מנת לספק לך את שירותי האתר, או לפי הצורך העסקי של החברה, או כנדרש למלא אחר התחייבויותינו החוקיות, לפתור סכסוכים ולאכוף את ההסכמים שלנו. במידה ותרצה שנשנה את הרישומים שלך במערכת שלנו, אנא צור עימנו קשר באמצעות האתר ואנו ננסה למלא את בקשתך. אנא שים לב שייתכן שיהיה בלתי אפשרי למחוק לחלוטין רישומים מבלי לשמור שאריות מידע בשל האופן שבו גיבוי נתונים נשמר על ידי scent line או ספקיה.

7. זכות לעיין במידע

על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ”א–1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע. את הפניה יש להפנות דרך טופס יצירת קשר או באמצעות מייל בכתובת [email protected]

8. שינויים במדיניות הפרטיות
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת. הגרסה העדכנית ביותר של המדיניות היא הגרסה הקובעת לעניין השימוש שנעשה במידע האישי ובמידע הלא אישי שלך. יצוין כי אין אנו מחויבים להודיע למשתמש על שינויים במדיניות זו ולכן על המשתמשים לבקר מעת לעת בעמוד זה על מנת לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית שלה הם כפופים.

9. יצירת קשר
אם יש לך שאלות או חששות בנוגע למדיניות פרטיות זו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין שירותי האתר, אנא צור עימנו קשר בטופס יצירת קשר או באמצעות מייל בכתובת [email protected]

טופס הרשמה / התחברות

לפניכם טופס הרשמה / התחברות לאתר סנטליין.