Free Shipping

On purchases over 50$

תקנון

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של “scent line” הנמצא בכתובת scent-line.com  (להלן: “אתר האינטרנט” או “האתר”). תקנון זה יחד עם “מדיניות הפרטיות” של האתר, מסדירים את תנאי השימוש באתר. scent-line מאפשרת גישה לאתר זה, ורכישת מוצרים בו, בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן:

1. כללי

1.1. תנאי השימוש שלהלן מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש ו/או הצופה ו/או הרוכש מוצרים באתר (להלן: “המשתמש” או “הלקוח”).

1.2. נא עיין בתנאי השימוש בתשומת לב בטרם ביצוע כל רכישה. עצם השימוש והפעילות באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש, ללא כל הגבלה או הסתייגות והחברה רואה במשתמש כמי שקרא תקנון זה. על כן, אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנע מכל שימוש באתר.

1.3. התקנון ותנאי השימוש באתר נתונים לשינוי מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. היה ויוחלט על שינוי הוראות תקנון זה, החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח המעודכן המתפרסם באתר.

1.4. כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ולא ישמשו לפרשנות התקנון ו/או לכל מטרה אחרת.

1.5. חלק מהפעולות באתר עשויות להיות כפופות לתנאי שימוש נוספים. במקרה זה, ביצוע הפעולות האמורות יהיה בכפוף לתנאי שימוש כלליים אלו ולתנאים ולהסכמים הפרטניים החלים עליהם.

2. השימוש באתר

2.1. אתר האינטרנט הוא אתר סחר מקוון המאפשר רכישת מוצרי בישום לגביהם יחולו גם הוראות סעיף 6 להלן. יש לעשות שימוש באתר ובשירותיו למטרות חוקיות בלבד ולמטרות לשמן נועד האתר בלבד.

2.2. בכל שאלה או הבהרה לגבי האתר ו/או מכירת המוצרים באמצעותו ו/או הוראות תקנון זה, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באמצעות הקישור צור קשר.

2.3. השימוש באתר, והמוצרים והדוגמיות המוצגים בו, מיועדים לצריכה פרטית ואישית בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. כמו-כן, אין לבצע באמצעות האתר רכישה סיטונאית או רכישה המיועדת למכירה חוזרת. והחברה שומרת על הזכות, לבטל או להפחית כמות של כל מוצר ו/או דוגמית שיסופקו ללקוח, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי, עלולה להביא להפרה של תנאי השימוש.

2.4. החברה מוכרת מוצרים אך ורק לבגירים (אנשים מעל גיל 18). אם המשתמש הוא קטין, הוא רשאי להשתמש באתר או לרכוש מוצר או שירות אך ורק באישור הורה ו/או אפוטרופוס. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות, לבטל חשבון ולבטל הזמנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל מקרה שהלקוח הינו מתחת לגיל 18.

2.5. השימוש באתר זה ובתכניו הוא על בסיס “כמות שהוא” (“AS IS”). החברה פועלת על מנת להבטיח שהתוכן המוצג באתר יהיה מעודכן ומדויק, אולם יתכן כי יופיעו בו אי דיוקים ו/או שגיאות. החברה אינה אחראית ולא תישא באחריות כלשהי הנובעת בקשר לכך.

2.6.  החברה שומרת על זכותה להתאים ו/או לעדכן ו/או לשפר ו/או לשנות ו/או להסיר את תכני האתר ו/או השירותים שניתנים באתר, כולם או חלקם, ללא כל הודעה מוקדמת ומעת לעת. החברה שומרת על זכותה להגבלים תכנים מסומים ו/או את הגישה לשירותי האתר ו/או את השירותים הניתנים באתר, כולם או חלקם, ו/או לסיים את פעילות האתר.

2.7. המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד, הוא אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת לרכישת מוצר כלשהו. אין ודאות כי המוצר או השירות יהיה זמין, או ששם, תיאור, מראה או מפרט המוצר או השירות הכלולים באתר, יהיו זהים למצב במציאות. המשתמש מודע ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות, תמונות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ובאחריותו הבלעדית. המידע המלא לגבי כל מוצר מופיע על גבי אריזתו ועל כן יש לבחון את האריזה טרם השימוש במוצר.

2.8. יתכן וחלק מהמידע והתכנים המופיעים באתר מקורם בצדדים שלישיים. לחברה אין כל אחריות בגין מידע זה, ואין החברה ערבה למידת דיוקו. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמש עצמו.

2.9. זולת אם נאמר במפורש אחרת, תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצרכי המחשה בלבד, אין הם מחייבים, אין להסתמך עליהם, ויתכנו הבדלים בינם לבין מוצרי החברה כפי שהם במציאות.

2.10. אין לעשות כל שימוש באתר למטרות שאינן חוקיות, ואין לקשר בין האתר לכל אתר אחר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות, אפליה או תכנים אחרים כלשהם המנוגדים להוראות כל דין ומעודדים עבירה על חוק.

.2.11 

3. המוצרים, האריזות ומחיריהם

 הבהרה: כל המוצרים המוצעים באתר ובשירותים הינם בשמי השראה ברקיחה עצמית!

באתר שלנו אין חיקויים או זיופים ואנו לא מציעים זאת, הבשמים הינם בשמי השראה ואינם הבשמים המקוריים.

הבקבוקים שלנו מכילים בשמי השראה בניחוחות מוכרים ובניחוחות שונים והינם ברקיחה עצמית. scent line אינה מסונפת ו/או קשורה למעצבים או ליצרני בשמי המעצבים בכל צורה. ליצרן הבושם אין כל קשר ל – scent line, ופעולותיה של scent line נעשות על דעתה ובאחריותה בלבד.

כל ציון של שמות, סימני מסחר, סימנים ותיאור של המעצב או של יצרן בשמי המעצב שנעשה באתר ובשירותים, נעשה לצורך תיאורי בלבד ואין להבין ממנו והוא אינו מרמז על כל שיתוף פעולה, מיזם משותף, או יחסים או קשרים אחרים בין scent line למעצב או ליצרן בשמי המעצב.

3.1. תמהיל המוצרים המוצג באתר ואשר מוצע למכירה נתון לשיקול דעת החברה. החברה אינה מתחייבת למגוון מוצרים ספציפי ולכך שכל המוצרים המוצגים באתר האינטרנט אכן קיימים בפועל במלאי בכל עת. החברה רשאית לעדכן את המוצרים, להחליפם, לחדול מהצעתם, להסיר מוצרים שאזלו וכד’.

3.2. המחירים המופיעים באתר נקובים בשקלים חדשים (ש”ח) וכוללים מע”מ (לפי שיעורו הנוכחי).

3.3. החברה רשאית לעדכן, מעת לעת ולפי שיקול דעתה, את מחירי המוצרים באתר, וכן את תנאי ותעריפי המשלוחים, וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך ההזמנה.

3.4. החברה רשאית לערוך באתר מבצעים ו/או להציע הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שיקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית להפסיק כל הנחה, הטבה או מבצע באופן מידי וללא הודעה מוקדמת.

3.5. במסגרת הרכישה המתבצעת דרך אתר האינטרנט, לא יחולו ולא ניתן יהיה ליהנות מכפל הנחות / הטבות על המוצרים הנמכרים, זולת אם הדבר צוין במפורש אחרת.

3.6. החברה פועלת על מנת להבטיח כי המחירים המוצגים באתר נכונים. אולם, יתכנו אי דיוקים ו/או שגיאות. במקרה שמתגלה שגיאה במחירו של מוצר, תציע החברה ללקוח לרכוש את המוצר במחיר הנכון או לחילופין לבטל את ההזמנה. ט.ל.ח.

3.7. באפשרות הלקוח לרכוש דוגמיות של חלק מהמוצרים שבאתר (ככל שלמוצרים קיימם מארזי דוגמיות, ובכפוף להימצאותם במלאי), וזאת על מנת להתנסות במגוון מוצרים טרם החלטתו לרכוש מוצר בגודלו הרגיל וכן להשתמש בשאלון החברה שיכול לסייע בבחירת המוצר המתאים ביותר לטעם הלקוח. השאלון נועד לסייע ללקוח ואין בו כדי להוות משום המלצה לרכישת מוצר. לא תישמע כל טענה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמן בגין אובדן, הפסד או נזק הנובעים מהסתמכות או שימוש בשאלון. למען הסר ספק, לא ניתן להחזיר דוגמיות, באופן חלקי או באופן מלא. 

4. אופן ביצוע ההזמנה ורכישה באתר

4.1. רכישת מוצרים באתר תתאפשר אך ורק למשתמש שהביע הסכמתו, במקום ובאופן שידרש לעשות כן, לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות של החברה.

4.2. לצורך שימוש בשירותים המוצעים דרך האתר, נדרש המשתמש לפתוח חשבון מקוון באתר (להלן: “החשבון”). פתיחת החשבון מחייבת מסירת פרטים מדויקים, עדכניים ומלאים, כפי שידרשו מעת לעת. רכישת מוצרים באתר תתאפשר אך ורק למשתמש שהשלים את הפעולות הדרושות לצורך רישומו באתר, באמצעות מילוי הפרטים הנדרשים בעמוד המתאים לכך באתר.

4.3. החברה רשאית שלא לאשר פתיחת חשבון או לסגור חשבון באופן מיידי אם הפרטים שהמשתמש מסר בעת פתיחת החשבון הנם חסרים, בלתי מדויקים, או בלתי מעודכנים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

4.4. במסגרת פתיחת החשבון, יתבקש המשתמש להזין כתובת דוא”ל וסיסמא, אשר ישמשו אותו במסגרת פעילותו באתר. המשתמש אחראי באופן בלעדי לשמור על הסיסמא מאובטחת ותחת סודיות. החברה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו בקשר עם אבדן הסיסמא או עם פעילויות לא מורשות בחשבון, שלא כתוצאה ממחדל רשלני של החברה.

4.5. במידה והמשתמש נדרש לשחזר את הסיסמא שלו, הוא יוכל לעשות כן על ידי “שיחזור סיסמא”  דרך האתר או פנייה לחברה, בכפוף למענה על שאלות אבטחה או פעולות הזדהות נוספות שתדרוש החברה לצורך שחזור הפרטים כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.6. רכישת מוצרים באתר תתאפשר באמצעות כרטיסי האשראי הבאים: לאומי קארד, ישרכארט, ויזה וכן באמצעות חשבון “פייפאל”. רכישת מוצרים לא תתאפשר באמצעות כרטיסי אשראי מסוג דיינרס ו/או כרטיסי חיוב עם כתובת חיוב מחוץ לישראל ו/או באמצעות תשלום מזומן בעת ביצוע המסירה ו/או באמצעות שיקים.

4.7. על כל משתמש לעשות שימוש בכרטיס אשראי הנושא את שמו בלבד. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או “פייפאל” של צד שלישי כלשהו, על השימוש בכרטיס האשראי או ב”פייפאל” כאמור להיעשות על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי או חשבון ה”פייפאל”. המשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את החברה באופן מיידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או חשבון הפייפאל או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס האשראי או הפייפאל כאמור.

4.8. לקוח המבקש להזמין ולרכוש מוצרים באמצעות האתר, יסמן את המוצרים המבוקשים לרכישה על ידו. בתום הליך בחירת המוצרים, יתווספו המוצרים לסל הקניות של הלקוח ויחל תהליך עיבוד ההזמנה וביצוע התשלום, במסגרתו יהיה על הלקוח למסור ולהשלים את הפרטים הנדרשים ובכלל זה את פרטי כרטיס האשראי או חשבון ה”פייפאל” באמצעותו יבוצע התשלום.

4.9. על המשתמש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן נכון, מלא, מעודכן ומדויק. החברה אינה אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך. במקרה שהמוצרים יוחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

4.10. לאחר השלמת ביצוע ההזמנה וקבל אישור פרטי הרכישה על ידי חברת האשראי או פייפאל, יישלח למשתמש אישור רכישה לכתובת הדוא”ל אותה הזין בעת ביצוע הרכישה. אם לא מתקבל אישור הזמנה בתוך 24 שעות לאחר ביצועה, מוצע ליצור עמנו קשר באמצעות טופס צור קשר באתר בקישור הבא.

4.11. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי או חברת “פייאפל” אינה מכבדת את העסקה, תודיע החברה ללקוח בדבר סירוב חברת האשראי לעסקה כאמור, באמצעות הודעה באתר. מובהר כי אנו לא נישא באחריות כלשהי לעיכוב או אי-מסירה של הזמנה במקרה כאמור.

4.12. פעולת הרכישה תאושר על ידי החברה בכפוף לזמינות הפריטים המסוימים שהוזמנו במלאי. מובהר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כזמין לרכישה – בפועל הוא לא ימצא במלאי או שלא ניתן לספק אותו. במצבים אלה לא תאושר הזמנת המוצר והלקוח לא יחויב בגין מוצר זה. אם יחויב הלקוח בגין מוצר שאינו במלאי החברה תשיב ללקוח את הסכום ששולם.

4.13. מובהר בזאת כי הזמנה שלא אושרה באמצעות קבלת אישור הזמנה כאמור לעיל לא תחייב את החברה בכל דרך שהיא.

4.14. במקרה שהלקוח מעוניין לשאול שאלות לגבי הזמנה שביצע, לשנות ו/או לבטל ההזמנה לאחר הרכישה וטרם המשלוח, עליו לפנות ללא דיחוי לשירות הלקוחות של החברה באמצעות דף צור קשר או במספר הטלפון של החנות 053-3477160.

5. בירורים לגבי הזמנה

5.1. משתמשים בעלי חשבון יכולים להתעדכן בסטטוס ההזמנה ובהיסטוריית ההזמנות שלהם, על ידי צפייה ב”אזור האישי” שלהם תחת החשבון שלהם, או באמצעות שירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף 2 לעיל.

6. אספקת והובלת מוצרים

6.1. בכפוף לתשלום מלא בגין המוצרים שרכש הלקוח דרך האתר (באמצעות כרטיס אשראי או “פייפאל”), תספק החברה ללקוח את המוצרים, באחת מהדרכים הבאות:

6.1.1.  משלוח לכתובת הלקוח – המוצרים יסופקו לכתובת הלקוח כפי שהוזנה באתר על ידי הלקוח, על פי רוב, תוך שבע (7) ימי עסקים (לאחר היום שבו הושלמה ההזמנה), אלא אם נודיע אחרת ללקוח. אין באפשרות החברה לשלוח את המוצרים לכתובת שהיא תא דואר או לכתובת מחוץ לישראל. המשלוח אינו כרוך בתשלום נוסף. יתכנו אזורים בהם זמן האספקה יהיה ארוך יותר.

במקרה בו המשלוח לא הגיע ללקוח בשל מעשה ו/או מחדל של הלקוח, לרבות, אך לא רק, במקרה בו הזין הלקוח כתובת שגויה ו/או לא היה נוכח בכתובת המשלוח ו/או לא היה זמין במועד המשלוח, יוחזר המשלוח לחברה. במקרה כאמור, יוכל הלקוח לבחור האם לבטל את ההזמנה או לשאת בעלות שליחות נוספת.

6.1.2.   איסוף עצמי  – בכפוף לשעות פעילות ולהימצאות המוצר במלאי,  בשלב זה ניתן לאסוף את המוצר מנהריה בלבד. יש לברר בטרם האיסוף האם ומתי ניתן לאסוף את המוצר.

6.2. זמני אספקת המוצרים כוללים ימי עסקים בלבד, קרי, ימי ראשון עד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג.

6.3. אספקת המוצרים הנה בתחומי מדינת ישראל בלבד וכפופה לנגישות סבירה (תשתיות, הגבלות ביטחוניות וכיוצ”ב).

6.4. הזמנות שנקלטו במערכת עד שעה 12:00 יטופלו, ככל הניתן, באותו יום עסקים. הזמנות שנקלטו במערכת לאחר השעה 12:00 יטופלו, ככל הניתן, ביום העסקים למחרת. הזמנות שנקלטו במערכת בימי שישי ושבת ובערבי חג וימי חג, יטופלו, ככל הניתן, ביום ראשון או יום החול העוקב.

7. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

7.1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010, ככל שהן חלות ו/או יחולו על עסקת מכר מרחוק.

7.2. הזכות לביטול עסקה עומדת לזכות הלקוח שביצע את הרכישה בלבד (גם במידה שהלקוח הזמין את המוצר עבור אדם אחר ו/או אדם אחר הוא הנמען למשלוח).

7.3. לקוח שביצע עסקה לרכישת מוצר דרך האתר, רשאי לבטל את העסקה, מכל סיבה שהיא (שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה), מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר (14) ימים קלנדריים מיום קבלת המוצר.

7.4. אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש (כהגדרתם בחוק), שביצע עסקה באתר, יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המוצר, לפי המאוחר. החברה רשאית לבקש מהלקוח תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

7.5. הייתה ללקוח זכות לבטל עסקה על פי חוק הגנת הצרכן, יתאפשר לו לעשות כן באמצעות הודעת ביטול שתימסר על ידו לחברה באמצעות שירות הלקוחות של החברה, בטלפון 053-3477160.

7.6. ניתן לבטל עסקה ולהחזיר מוצר רק כאשר המוצר תקין, לא נעשה בו שימוש, נמצא באריזתו המקורית שלא נפתחה ולא נפגמה, וכאשר המוצר נושא את התווית המקורית על מוצרי בישום אשר מגיעים באריזת scent line המקורית (מוצרי מדף). החברה היא זו שתכריע על פי שיקול דעתה אם המוצר שהוחזר עומד בתנאים הנ”ל. לא ניתן להחזיר מוצר מבלי שהוחזרו כל חלקיו (אם מדובר בסט / מארז). ברכישת דוגמיות (5 מ”ל, 10 מ”ל) אשר הוזמנו ומולאו לפי חשבונית לקוח הם אינם מוצרי מדף, ואינם ניתנים להחזרה במסגרת 14 יום כאמור לעיל וזאת ע”פ החוק בעניין זה. ניתן לקבל זיכוי כספי בניכוי עלות שילוח + דמי ביטול של 5% או 100 ש”ח, הנמוך מבניהם.

7.7. בכל מקרה של ביטול עסקה, מכל סיבה שהיא, החזר תמורת הרכישה מותנה בהחזרת כל הטבה, מתנה וכד’ שהתקבלו אצל הלקוח במסגרת רכישת המוצר המוחזר. מובהר כי מוצר שנרכש בתנאי מכירה מיוחדים, יוחזר על פי אותם התנאים. לפיכך, כאשר מוענקת למשל הנחה ברכישת מספר פריטים יחד, החזר מלא יהיה מותנה בהחזרת כל המוצרים גם יחד. אם יוחזרו חלק מהמוצרים, אז בעת החזרתם, הזיכוי יהיה בניכוי השווי המלא, לפני הנחה, של המוצר/ים שנותר/ו בידי הלקוח, מתוך כלל מהמוצרים שנרכשו יחד בתנאי המכירה המיוחדים כאמור, ובהתחשב בשווי המלא.

7.8. במקרה שבו הלקוח קיבל את המוצר נשוא ביטול העסקה, יחזיר הלקוח את המוצר בדרך המפורטת להלן:

7.8.1.  על הלקוח להכניס את המוצרים שברצונו להחזיר לחבילת המשלוח ולשלוח את החבילה לכתובת החברה שהשירות הלקוחות ימסור.

7.9. החזרת המוצרים כאמור בסעיף זה מתבצעת על חשבון הלקוח בלבד.

7.10. במקרה של ביטול תחזיר החברה את הסכום ששולם על ידי הלקוח ותשלח לכתובת הדוא”ל של הלקוח המוזנת באתר את הודעת הזיכוי. ההחזר הכספי שיינתן על ידי החברה בגין ביטול עסקה כאמור, יועבר לכרטיס האשראי דרכו בוצעה העסקה שבוטלה.

7.11. במקרה של ביטול עסקה שבוצעה בהנחה / הטבה, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששילם בפועל לאחר הנחה/ הטבה.

7.12. במקרה של אי-התאמה של מוצרים בהתאם לסעיף 11 לחוק המכר התשכ”ח-1968, נתונה ללקוח הזכות לקבל החלפה ללא עלות. אי-פניה של הלקוח לשירות הלקוחות של החברה ומתן הודעה בדבר אי-ההתאמה כאמור, בתוך 60 יום מהתאריך בו גילה את אי-התאמה כאמור, תחשב כוויתור על זכות זו.

8. ביטול עסקה על ידי החברה

8.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש ו/או לא לאשר הזמנה של משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ו/או פרטיו המלאים של המשתמש; (ב) בכל מקרה שבו הופר או נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה או ליתר תנאי השימוש באתר, ובכל מקרה בו המשתמש ביצע מעשה הנחזה כבלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; (ג) אם יתברר כי המשתמש מסר פרטים שגויים; (ד) אם קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם ו/או הוגבל לשימוש ו/או אם העסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי; (ה) אם ישנו למשתמש חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע למרות שחלף המועד לתשלומו; (ו) במקרה בו המשתמש ביקש לאסוף את המוצר, ולא הגיע לאסוף את המוצר בחלוף 14 ימים מהמועד בו נמסר לו על הגעת המוצר; (ז) אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה הרכישה. בוטלה ההזמנה כאמור, החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר; (ח) במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי המשתמש או מי מטעמו; (ט) בכל מקרה אשר מחמת כח עליון אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר ו/או לספק למשתמש את המוצרים שנרכשו על ידו ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת. בוטלה העסקה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר או עקיף שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי; (י) במקרה בו נפלה טעות ו/או תקלה במהלך הצעת המוצר למכירה באתר, ובכלל זה, טעות במחיר, בתיאור ו/או בפרטי המשלוח.

9. תכני המשתמשים

9.1. החברה עשויה לאפשר למשתמשים במסגרת האתר, ולפי שיקול דעתה, העלאת תכנים שונים הקשורים בפעילות האתר.

9.2. המשתמש באתר מתחייב באופן בלעדי לנכונות המידע אותו יפרסם או יעביר באמצעות האתר (אם וככל שיפרסם ו/או יעביר מידע כאמור). מובהר כי המידע כאמור אינו מבטא את דעת החברה או את עמדתה ואין בפרסומו ערובה לתקפותו, אמינותו, דיוקו או חוקיותו. החברה אינה מקבלת כל אחריות לתכנים ומידע המפורסמים או מועברים בין משתמשים, והאחריות המלאה בענין היא על המשתמש שפרסם או העביר אותם.

9.3. החברה רשאית לסרב לפרסם, או למחוק כל תוכן שמשתמש מסר לפרסום בכל עת שיימצא כי הפר תנאי שימוש אלה או עשה מעשה ו/או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, בחברה או מי מטעמם, ובמקרה כאמור החברה תהיה רשאית בנוסף גם לחסום את המשתמש ו/או למנוע מהמשתמש פרסום תכנים נוספים באתר. בנוסף, החברה רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט לערוך כל תוכן שמסר משתמש לפרסום, לרבות לקצרו או להאריכו.

9.4. החברה רשאית להורות למשתמש לבטל כל קישור לאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה יבוטל הקישור לאלתר, מבלי שתעמוד למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בענין.

9.5. מאחר שהתכנים באתר יהיו חשופים למשתמשי רשת האינטרנט, מומלץ כי כל משתמש יתייחס בזהירות ובקפידה לתכנים ולמידע המתפרסמים או מועברים על ידו באמצעות האתר.

10. קישורים באתר לאתרים ברשת האינטרנט

10.1. באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לעמודים, לתכנים ולאתרי אינטרנט שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מופעלים על ידי החברה או מטעמה והחברה אינה שולטת ו/או מפקחת עליהם (“לינקים”). החברה לא תישא באחריות ללינקים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר או הסכמת החברה לתוכנו.

10.2. הלינקים נועדו אך ורק לנוחיותם ולידיעתם של המשתמשים ואין החברה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם ו/או לנוהג בעלי התכנים האמורים בתחום הפרטיות או בעל היבט אחר הקשור בתפעולם. החברה אינה אחראית לשמירה על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם היא מאפשרת קישור מהאתר. כן, החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הלינקים, אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בתכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם ולא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד שלישי כתוצאה מהשימוש בלינקים או תכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם.

10.3. החברה אינה מתחייבת כי הלינקים שיימצאו באתר, ככל שיימצאו, יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להימנע מהוספת קישורים חדשים ו/או להוסיף קישורים נוספים בכל עת.

10.4. כל עסקה ו/או התקשרות שתיעשה בעקבות התכנים ו/או הפרסומות המופיעים באתר, תתבצע ישירות בין המשתמש לבין הצד השלישי הנוגע בדבר ועל אחריות המשתמש בלבד, כאשר באחריותו הבלעדית של המשתמש לבדוק את התכנים ו/או הפרסומות כאמור, טיבם, דיוקם ואיכותם וכל פרט אחר הקשור במוצר ו/או בשירות המוצעים, ובכלל זה לבחון את המידע המלא המופיע לגביו על גבי אריזת המוצר. החברה איננה צד לכל עסקה ו/או התקשרות כאמור, והיא לא תישא באחריות לכל פניה ו/או טענה של המשתמש כלפי הגוף מולו בוצעה ההתקשרות כאמור.

10.5. מובהר כי ניתן להפנות ולקשר רק לעמוד כלשהו באתר כמו שהוא (AS IS). יש להבטיח שכתובתו המדויקת של העמוד המקושר תופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש. אין לשנות ו/או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת. כמו כן, אסור לקשר לתכנים באתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם משולבים.

11. הצטרפות למועדון הלקוחות

11.1. האתר עשוי לאפשר הצטרפות למועדון הלקוחות של החברה (“מועדון לקוחות”). הצטרפות למועדון הלקוחות והשימוש בשירותיו כפופים לתנאי השימוש בתאר, לרבות מדיניות הפרטיות.

11.2. בעת ההרשמה למועדון הלקוחות יתבקש המשתמש למסור פרטיים אישיים וכן ליתן את הסכמתו לעשות שימוש בפרטים אלו לצורך משלוח פרסומים (לרבות פרסום ממוקד). המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים בלבד. מסירת פרטים שגויים עלולה למנוע את האפשרות להצטרף למועדון הלקוחות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר עימו.

12. זכויות יוצרים וקניין רוחני

12.1. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם אתר האינטרנט, שם האתר והמוצרים המופיעים, בו מכל מין וסוג שהוא, לרבות סימני מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים, אופן הצגת האתר ועיצובו, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, ה-Domain, וכל פרט אחר הקשור באתר ובהפעלתו הם רכושה הבלעדי של החברה.

12.2. זכויות קניין רוחני בקשר למוצרים אשר פורסמו באתר מטעמם של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם מידע ו/או זכויות כאמור הם קניינם הבלעדי של המפרסמים ו/או של הצדדים השלישיים ואין לעשות בהן כל שימוש בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה.

12.3. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור, לשווק ולתרגם כל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או כל מידע ו/או תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור לכך מראש ובכתב מבעלי הזכויות כאמור.

12.4. אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר במידע ו/או בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, במוצרים, התמונות וברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש במפורש ובכתב, ואין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של החברה, מכל סוג שהוא.

12.5. אין להפעיל ו/או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכד’, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, באמצעות כל תוכנה ו/או מכשיר ו/או אביזר ו/או אמצעי מדיה אחר, לרבות בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה, המשנים ו/או הגורעים מעיצובו של האתר ו/או מהמלל הקיים בו ו/או מהתכנים המופיעים בו (לרבות תכנים שיווקיים ו/או מסחריים), דבר כלשהו, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה ו/או מי מטעמה בכתב ומראש.

13. אחריות החברה

13.1. כל התכנים באתר מסופקים כמות שהם (“AS IS”) החברה לא מביעה עמדה לגבי המידע המוצג באתר ולא תישא באחריות, ישירה ו/או עקיפה, לטעויות, לאי דיוקים, להשמטות, לפגמים וכיוצ”ב בגין השימוש באתר וכן לא תהיה אחראית לנזקי תכנה, חומרה או כל נזק אחר, ישיר ו/או עקיף, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או תוך כדי השימוש באתר ו/או כתוצאה מהמידע המוצג בו ו/או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, לרבות לנזקים העלולים להיגרם על ידי וירוסים.

13.2. השימוש באתר ובתכניו הינו באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. לא תישמע כל טענה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין אובדן, הפסד או נזק הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר.

13.3. החברה לא תישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום לנזקים כלשהם. כמו כן, החברה לא תישא באחריות כלשהי לנזקים שייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של המשתמש ו/או לאובדן מידע או כל נזק אחר הנובע משימוש באתר, לרבות במקרה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר או במערכות החברה או להשתמש בו שימוש בלתי מורשה.

13.4. התכנים המוצגים באתר האינטרנט הינם כללים ולא נועדו לתת יעוץ מקצועי. אין בתכנים המוצגים כדי ליצור הצעה למכירה, ניסיון לשכנוע לרכוש מוצר מסוים או קבוצת מוצרים על ידי החברה ו/או צד שלישי כלשהו. מוצע למשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר אותו הוא מעונין לרכוש, ובכל מקרה המשתמש מוותר על כל טענה ו/או תביעה בענין.

13.5. החברה מנהלת ומפעילה את האתר כמיטב יכולתה, באופן שוטף וללא הפרעות ככל הניתן. יחד עם זאת, יתכנו הפרעות ו/או הפסקות ו/או תקלות בפעילות האתר. המשתמש מודע כי ייתכנו ליקויים, עיכובים והפרעות באיכות השירות ובזמינותו וכי החברה לא תהיה אחראית לכל הפרעה ו/או תקלה ו/או לכל נזק שייגרם בשל כך – ללא קשר לסיבת התקלה.

13.6. המשתמש באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד אבדן רווח, תשלום ו/או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, המשתמש ישפה את החברה בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש של המשתמש באתר.

14. שינויים באתר

14.1. החברה רשאית מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את מבנה האתר, מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים ו/או התכנים הניתנים במסגרתו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר, והכל בלא צורך להודיע על כך למשתמשים מראש. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות זמנית. לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

14.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, כי החברה תהיה רשאית להסיר את האתר מהאינטרנט או איזה מהתכנים ו/או מהשירותים ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור יכול שתלווה במחיקת מלוא המידע האצור בו.

15. שונות

15.1. תקנון זה יחד עם “מדיניות הפרטיות” של האתר כאמור מהווים את ההסכם המשפטי המלא בין המשתמש לבין החברה ביחס לשימוש באתר, והם מחליפים כל הסכם קודם אחר בין המשתמש ובין החברה ביחס לשימוש באתר. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות מדיניות הפרטיות באתר, תגברנה הוראות מדיניות הפרטיות.

15.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לחסום חשבון ו/או להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר, בכל עת בו הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט החברה כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר. במקרים אלו לא תהיה החברה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק לרבות עוגמת נפש שייגרמו (ככל שיגרמו) למשתמש. כן שומרת לעצמה הנהלת האתר את הזכות להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי משתמש ואשר יש בה משום הפרה של תנאי מתנאי שימוש אלו או בכלל.

15.3. המונח “תוכן” כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

15.4. תקנון זה נכתב, מטעמי נוחות בלבד, בלשון זכר. האמור בו בלשון זכר נכון גם בלשון נקבה.

15.5. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים לתקנון זה ו/או הנובעים ממנו, לרבות לענין כרטיסי מתנה, מוקנית לבית המשפט המוסמך בעכו באופן בלעדי, תוך שלילת סמכות השיפוט מכל בית משפט אחר.

15.6. אם בית משפט מוסמך ייקבע כי תנאי מתנאי תקנון זה אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, אזי יוסר תנאי זה מבלי להשפיע על תוקפם של יתר התנאים בתקנון זה.

Registration / login form

if you have account. please login. else, create account to manage all yours orders.